ข้อเสนอแนะสำหรับการสื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์

เทคนิคในการ สื่อสารการตลาดให้ลูกค้าสนใจ และซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังนี้

  1. เว็บไซต์ควรมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อขายสินค้า เพื่อนำเสนอข้อมูล เพื่อหา รายได้จากการโฆษณา และทำการสื่อสารการตลาดในทิศทางที่ สอดคล้อง และสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายในการ จัดสร้างเว็บไซต์
  2. เว็บไซต์ควรออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะ เป็นการนำเสนอเนื้อหา การจัดโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ควรมีการ จัดทำให้มีรูปแบบที่ลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์เข้าใจง่าย และใช้งานได้ อย่างรวดเร็วช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับเว็บไซต์และควรระมัดระวังการนำ เสนอเนื้อหาที่อาจส่งผลทางลบต่อเว็บไซต์และการดำเนินธุรกิจ
  3. ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีความรวดเร็วในการ ดาวน์โหลดโดยอาจจะมีการแบ่งปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้า การ กำหนดจำนวนภาพ ขนาดไฟล์ของภาพ ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อ ลูกค้าจะได้ใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดไม่นานจนเกินไป
  4. ควรใช้คำ และประโยคที่สั้น กระชับได้ใจความเพื่อ สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านเว็บไซต์และภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสม กับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งตัวอักษรตัวสะกดไวยากรณ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษต้องถูกต้อง
  5. เนื้อหาที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เป็นหัวใจในการประสบ ความสำเร็จในการสื่อสารการตลาดกับลูกค้า ดังนั้นอย่าออกแบบ เว็บไซต์หรือใช้ภาพที่มีลวดลายเลอะเทอะ และรกตา เนื่องจาก เนื้อหาที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ เว็บไซต์ จึงควรออกแบบให้สวยงาม มีความเป็นมืออาชีพ และใช้สื่อสารกับลูกค้าบนเว็บไซต์จะต้องคมชัด สวยงาม และต้อง สนับสนุนหรือเสริมข้อมูลหลักในการสื่อสารการตลาดให้เด่นมาก ยิ่งขึ้น
  6. พยายามทำการสื่อสารการตลาดด้วยวิธีการส่งเสริม การตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการ ขาย การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรม การเป็นผู้สนับสนุน และ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้นเพื่อกระตุ้นจูงใจให้ลูกค้า เกิดพฤติกรรมการซื้อที่รวดเร็วขึ้น
  7. เว็บไซต์ควรมีการออกแบบการลิงค์ในทุกหน้าให้ง่าย ต่อการใช้งาน เช่น ควรมีการทำลิงค์กลับไปยังหน้าหลัก หรือหน้า เมนูหลักเมื่อเปิดเข้าไปชมข้อมูลในหน้าย่อยๆ หรือการลิงค์ไปยัง เพจอื่นๆ ทุกเพจอาจมีการลิงค์เชื่อมต่อถึงกันและกันได้
  8. ควรมีลูกเล่น (Gimmick) ในการนำเสนอเว็บไซต์ เช่น ไอคอน ภาพเคลื่อนไหว หรือแบนเนอร์ที่ทำจากโปรแกรม แฟลช ไว้หน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหว ไอคอน หรือลูกเล่นอื่นๆ ที่หน้า เพจอื่นของเว็บไซต์เนื่องจากจะทำให้รก และสร้างความรำคาญ กับลูกค้าได้
  9. ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทเว็บไซต์ ให้น่าสนใจเสมอ เช่น มีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ มีการเพิ่มหัวข้อ เด่นๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันมานำเสนอ เพื่อให้ลูกค้าสนใจและเข้า มาเยี่ยมชมเว็บไซต์สม่ำเสมอ ทั้งนี้ความถี่และระยะเวลาในการ ปรับปรุงเว็บไซต์ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการเข้าเว็บไซต์ของกลุ่ม เป้าหมายด้วย เพราะอาจมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาดูนอกจาก นี้ช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญที่คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า ปกติลูกค้าอาจคาดหวังในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ควรมีการ ปรับปรุงเนื้อหาให้ใหม่ สอดคล้องกับเทศกาล และอาจมีการส่ง เสริมการขายควบคู่ไปด้วยเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *