การโฆษณาและการตลาด ต่างกันอย่างไร

ในการทำธุรกิจเกือบทุกประเภท เราจะเห็นคำว่า “การโฆษณาและการตลาด” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ แม้ความหมายของคำว่าการโฆษณาและการตลาดจะมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่เมื่อนำมาใช้นำมาปฏิบัติทั้งสองประโยคมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัด จนบางครั้งอาจทำให้เกิดความสับสน ดังนั้นเรามาดูกันว่า การโฆษณาและการตลาด แตกต่างกันอย่างไร

ความหมายและความสำคัญ

การโฆษณา หมายถึง การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสินค้า บริการ และความคิดผ่านสื่อต่างไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยระบุผู้โฆษณาชัดเจน ความสำคัญของการโฆษณาเปรียบเหมือนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านสื่อเช่น โทรทัศน์ แผ่นพับ ใบปลิว นิตยสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป้ายโฆษณา เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จัก

การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและปฏิบัติตามแผนตามแนวคิดของธุรกิจที่ได้กำหนดขึ้น เช่น การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและทำให้วัตถุประสงค์ของบุคคลหรือองค์กรได้รับความพึงพอใจ ความสำคัญหลักของการตลาดก็คือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคและนำรายได้มาสู่องค์กร

บทสรุป จากความหมายและความสำคัญของคำว่า “การโฆษณาและการตลาด” ทำให้เข้าใจและมองเห็นภาพได้ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน การโฆษณาก็คือส่วนหนึ่งของการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลสินค้าและบริการ เปรียบเหมือนผู้ช่วยของการตลาด เพราะการตลาดเป็นกระบวนการที่ทำให้สินค้าและบริการขององค์กรมีความเคลื่อนไหว หรือทำให้เกิดการสั่งซื้อซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจที่จะทำให้องค์กรธุรกิจอยู่รอดนั้นเอง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *