หลักการตลาดออนไลน์

ความสำคัญของการตลาด

  • การตลาดช่วยตอบสนองความต้องการ
  • การตลาดเป็นแนวทางการดำเนินงาน
  • การตลาดทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • การตลาดช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวความคิดของหลักการตลาด

banner

แนวคิดด้านการผลิต (Production Concept) เป็นแนวคิดที่เก่าแก่ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการกระจายสินค้าให้แพร่หลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ 2 ประเภทคือ

  1. เมื่อความต้องการของลูกค้า (Demand) มากกว่า จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย (Supply)
  2. เมื่อมีต้นทุนของสินค้าสูง จึงปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product Concept)

  • เน้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอดเวลา และเชื่อว่าผู้บริโภคจะเต็มใจจ่ายในราคาที่สูง

แนวคิดด้านการขาย (Selling Concept)

  • เน้นความพยายามขายและการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีปริมาณมากในตลาด หรือเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีคนคิดจะซื้อ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต

แนวคิดด้านการตลาด (Marketing Concept)

  • เน้นการผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคแทนที่จะพยายามเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคให้ไปซื้อสินค้าที่องค์กรได้ผลิตขึ้น

แนวคิดด้านการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept)

  • เน้นการพิจารณาความต้องการและผลประโยชน์ของตลาดเป้าหมายให้เกิดความพอใจ และทำให้ความเป็นอยู่ของผู้บริโภค และสังคมดีขึ้นเช่นการติดฉลากแจ้งคุณค่าอาหาร หรือติดคำเตือนที่ซองบุหรี่

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *