การบริการที่มีในเว็บไซต์และหลักในการสร้างเว็บเพจ

เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการบริการควบคู่อยู่แล้วเพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการหาข้อมูลมากขึ้น

001_13

เว็บบอร์ด (webboard)

เป็นแอพพริเคชั่นที่เป็นลักษณะของกระทู้ถาม-ตอบกัน ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพจซึ่งโครงสร้างโดยทั่วๆ ไป ของเว็บบอร์ดที่เราสร้างกันนั้น มีคุณสมบัติดังนี้คือ

  1. ตั้งกระทู้ใหม่และทำการตอบกระทู้ได้
  2. ในการตั้งกระทู้นั้นไม่สามารถใส่แท็ก HTML ลงไปได้
  3. มีตัวนับผู้ที่เข้ามาตอบกระทู้

สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกให้มีบริการเว็บบอร์ดก็เพราะว่า สามารถเป็นช่องทางในการติดต่อ ประกาศข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทำให้เกิดสังคมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้เยี่ยมชม ผู้พัฒนาเว็บไซต์เองก็สามารถใช้เป็นช่องทางในการประกาศข่าวใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้

เคาน์เตอร์ (Counter)

เป็นโปรแกรมที่เก็บจำนวนครั้งของการเปิดดูโฮมเพจ ซึ่งค่าจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีผู้เยี่ยมชมโฮมเพจ โดยภายในโฮมเพจจะระบุ VRL สำหรับเรียกโปรแกรมเคาน์เตอร์ ให้ทำงานเพิ่มจำนวนยอดรวมทีละหนึ่ง จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดจำนวนยอดของเคาน์เตอร์ขณะนั้น ๆ ว่ามีค่าเท่าไร

สาเหตุที่ผู้วิจัยจัดให้มีเคาน์เตอร์ก็เพราะว่าจะทำให้ ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถนับจำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ และยังทำให้ทราบแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้เยี่ยมชม ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพิ่มเติมเว็บไซต์ของตนเองได้

design2

หลักในการสร้างเว็บเพจ 

  1. กำหนดเนื้อหาของโฮมเพจ โฮมเพจที่จะสร้างนั้นผู้สร้างควรมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าจะนำเสนอในเรื่องใด แล้วหาวัตถุดิบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มาให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ เสียงประกอบ ฯลฯ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถกำหนดเวลาแน่นอนได้ ขึ้นกับตัวผู้สร้างเอง
  2. สร้างเว็บเพจ เมื่อมีวัตถุดิบด้านเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อมาก็เป็นการสร้างเว็บเพจ
  3. ขอที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) โดยทั่วไป การสมัครเป็นสมาชิกกับโฮสต์ใดก็ตาม รายละเอียดส่วนหนึ่งที่ต้องระบุในการขอสมัครเป็นสมาชิกกับโฮสต์นั้น ๆ ก็คือต้องระบุที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้เพื่อใช้ในการติดต่อ ระหว่างโฮสต์กับสมาชิก รวมทั้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ผู้อ่านยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดต่ออื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ใส่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน โฮมเพจหรือในนามบัตร เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่ยังไม่มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นจะต้องหามาไว้เสียก่อน ซึ่งการเป็นเจ้าของที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเรื่องยากในปัจจุบันมีบริการที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกใช้มากมายทั้งแบบฟอร์มและแบบเสียค่าใช้จ่าย
  4. เลือกโฮสต์ (Host) การสร้างเว็บเพจนั้นเมื่อสร้างแล้วเว็บเพจก็จะอยู่แต่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สร้าง ไม่มีโอกาสที่จะเผยแพร่ไปสู่โลกภายนอก การเผยแพร่ทำได้โดยการนำเว็บเพจเหล่านี้ไปฝากไว้กับโฮสต์ เมื่อฝากไว้กับโฮสต์แล้วผู้อื่น จึงจะเข้ามาชมเว็บเพจนั้น การนำเว็บเพจไปฝากกับโฮสต์แล้วทำการติดต่อไปยังโฮสต์นั้น ๆ เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิก (หรือที่เรียกว่า “การลงทะเบียน” หรือ”การเปิดหน้าบัญชี”) เสียก่อน เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถถ่ายโอนเว็บเพจจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สร้างไปฝากไว้ยังโฮสต์ได้ โฮสต์นี้มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย โฮสต์แบบฟรีมีข้อดีคือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่มีข้อเสียคือ โฮสต์ส่วนใหญ่มักสอดแทรกโฆษณาเข้าไปในเว็บเพจที่เรานำไปฝากไว้ เพื่อผู้ที่เข้ามาชมเว็บเพจของเรา จะได้เห็นโฆษณาด้วยซึ่งถือเป็น ค่าตอบแทนของการให้ใช้โฮสต์โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนอีกแบบที่ต้องเสียค่าบริการโฮสต์แบบนี้มีข้อดีคือไม่มีการสอดแทรกโฆษณาให้รำคาญใจ
  5. ถ่ายโอนเว็บเพจไปฝากไว้ที่โฮสต์ เมื่อเลือกโฮสต์ได้แล้ว ขั้นต่อไปก็เป็นการถ่ายโอน เว็บเพจและส่วนประกอบอื่น ๆ (เช่น ภาพ เพลงประกอบ ฯลฯ) ไปฝากไว้ที่โฮสต์ ซึ่งการถ่ายโอน ข้อมูลนี้โดยทั่วไปจะใช้ซอฟต์แวร์ถ่ายโอนข้อมูลเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ประเภทนี้เรียกว่าซอฟต์แวร์ เอฟทีพีไคลเอนต์ (FTP Client) แต่โดยทั่วไปมักเรียกสั้น ๆ ว่า ซอฟต์แวร์เอฟทีพี
  6. ปรับปรุงข้อมูล เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าการสร้างโฮมเพจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการปรับปรุงเว็บเพจที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สร้าง เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วจึงถ่ายโอนไปฝากไว้ที่โฮสต์

ผู้จัดทำโครงการวิจัย ได้นำหลักในการพัฒนาเว็บไซต์ทั้ง 6 ข้อมาใช้ โดยได้ทำการจัดเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดเขียนเขต แล้วนำมาออกแบบและสร้างเว็บเพจ  และการเผยแพร่เว็บไซต์นั้นได้นำไปฝากไว้กับโฮสต์

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *