พัฒนาเว็บต้นแบบและโครงสร้างเว็บไซต์ขั้นสุดท้าย

หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบของเว็บเพจที่ต้องการได้แล้ว   จึงนำไปสร้างเป็นเว็บเพจต้นแบบขึ้น  ซึ่งจะประกอบด้วยตัวอักษร   ลิงค์   และองค์ประกอบหลัก ๆ  เท่าที่จำเป็น  เพื่อนำไปทดสอบการใช้งานกับตัวอย่างกลุ่มผู้ใช้หลาย ๆ  คน

โดยสังเกตแนวทางการเรียกดูข้อมูลและการใช้งานระบบต่าง ๆ โดยอาจบอกให้พวกเขาลองค้นหาข้อมูลบางอย่างที่สนใจ  หรือลองค้นหาสินค้าชนิดหนึ่งแล้วสั่งซื้อสินค้านั้นดูในที่สุดคุณก็จะได้เว็บเพจต้นแบบที่ผ่านการทดสอบการใช้งาน  และผ่านการออกแบบมาอย่างดี  จากนักออกแบบกราฟิก  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะหน้าตาและการใช้งานในเว็บ   โดยคำนึงถึงความสำคัญของโครงสร้างของหน้าเว็บ   ความสวยงามและรูปแบบของกราฟิก

บริษัทรับทำเว็บ

สรุปแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ขั้นสุดท้าย  (Final  Architecture  Blueprint)

เมื่อเว็บต้นแบบผ่านการทดสอบจากผู้ใช้มาแล้ว  คุณค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่า  โครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถใช้งานได้จริง   และองค์ประกอบต่าง ๆ  ถูกจัดอยู่ในที่ที่ควรแล้ว   ถ้าพบปัญหาใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้งาน   ก็จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงขั้นการพัฒนาเว็บจริง  ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้จากขั้นนี้  คือ  แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ขั้นสุดท้าย  ซึ่งเรียกว่า Final  architecture  blueprint

ระบบข้อกำหนดในการพัฒนาเว็บไซต์  (Production  Specification)

ข้อกำหนดหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าสเป็ก  (specs)   คือเอกสารที่กำหนดลักษณะการออกแบบ  หรือสิ่งที่ต้องการทางเทคนิคที่ได้จากขั้นตอนต่าง ๆ  ที่ผ่านมา  ซึ่งจะประกอบด้วยรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ,  การจัดระบบข้อมูล ,  เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ , ระบบการตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย  รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์จริง  ตัวอย่างของข้อกำหนดอาจเป็น  จำกัดขนาดไฟล์กราฟิกไม่ให้เกิน  50 KB  ใช้ภาพเคลื่อนไหวไม่เกิน  3  จุด  ในแต่ละหน้า  หรือระบบการตั้งชื่อกราฟิกที่บอกถึงขนาด  วันที่  และชื่อผู้สร้าง  เช่น  www.cw.co.th

กำหนดรูปแบบมาตรฐาน  (Style  Guide) 

จากการที่องค์ประกอบต่าง ๆ  ภายในเว็บควรจะมีลักษณะสม่ำเสมอ   เหมือนกันตลอดทั้งเว็บทั้งในการพัฒนาเว็บครั้งแรกเริ่มหรือเมื่อทำการปรับปรุงในภายหลังก็ตาม   คุณจึงควรจัดทำรูปแบบมาตรฐานของเว็บให้เป็นที่ชัดเจน   เพื่อให้ทุกคนในทีมพัฒนาเว็บไปในแนวทางเดียวกัน   ซึ่งจะทำได้ด้วยการสร้างรูปแบบมาตรฐาน  หรือ  style   guide  เป็นผลให้ได้เว็บที่มีลักษณะสม่ำเสมอตลอดทั้งไซท์รูปแบบมาตรฐานที่จะใช้เป็นหลักในการพัฒนาเว็บไซต์นั้น  อาจประกอบด้วย  ชุดสีที่ต้องการใช้  ชนิดและขนาดของตัวอักษร  ลักษณะของหัวข้อเรื่องลักษณะของกราฟิกและไอคอน  และเทคนิคการตกแต่งรูปภาพ  เป็นต้น

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *